Ako včas a dobre napísať seminárnu prácu, alebo urobiť iný dôležitý projekt


Štúdium ako nakoniec každá práca si vyjadruje systematickosť a precíznosť. Nedá sa veru robiť úchytkom. Chce to čas a dostatok podkladového materiálu. Nenechávajme si teda všetko na poslednú chvíľu. Prácu si naplánujte do zápisníka, alebo do kalendára. Ak to budeme mať na očiach- je väčšia pravdepodobnosť , že to nezabudnete  a prinútite sa to urobiť https://www.rocepo.sk/ako-vcas-a-dobre-napisat-seminarnu-pracu-alebo-urobit-iny-dolezity-projekt/

seminární práce


Skúsme teda systematicky  postupovať podľa tohto celkom jednoduchého a veľakrát v živote naozaj rôznymi ľuďmi overeného algoritmu. Ako pri každom algoritme , tak aj tu, je potrebné postupovať krok za krokom.

·         V prvej etape si urobte hrubú štruktúru- osnovu práce. Dôkladne si to premyslite. Osnova je ako základ domu- najdôležitejšia.

·         Potom si nazbierajte dostatok odbornej literatúry z knižnice, dostatok skrípt a prípadne vedeckých prác na podobnú tému.

·         Sadnite si k internetu a hľadajme zdroje aj tam. Zapíšme si ale link na potrebné články, alebo si dajme medzi záložky.

·         Vyhraďme si potom v dostatočnom predstihu- aspoň 2 týždne čas a preštudujme všetky zozbierané materiály.


·         Vráťme sa potom k osnove a začnime bod za bodom prácu písať. Píšme naraz- ak sa dá. Práca je potom celistvá a jej spracovanie trvá predsa len kratšie ako keď prácu z istého dôvodu prerušíme a vrátime sa k nej až po pár hodinách. Vtedy musíme opäť nanovo preniknúť do pôvodného myšlienkového sledu.

·         Prácu necháme tzv. uležať.

·         Týždeň pred odovzdaním si ju ešte raz pokojne a hlavne pozorne prečítajme. Prípadne  urobme drobné zmeny, ak si to práca vyžaduje.

absolvent


·         Práca je teda načas hotova!

Tak či tak by sme ju museli raz urobiť. Takto bude urobená určite dobre a včas. Ušetríme nervy a získame lepšie hodnotenie ako bonus. Možno budeme mať aj lepší pocit zo štúdia ?!

               

Ohodnoťte příspěvek