Podstata slobody


Názory na to, čo je sloboda, sa veľmi výrazne líšia
Na to, čo je sloboda, majú zásadne iný pohľad republikáni, demokrati, socialisti alebo iné politické či nepolitické združenia. Samozrejme, úplne iným prístupom ku slobode je ľahostajnosť.
Mnohí ľudia veria, že sloboda je vecou geografickej lokácie alebo vecou dedičnosti. Títo ľudia o slobodu nemajú obavy, pretože sú presvedčení o tom, že keďže ich predkovia kedysi dávno do slobodnejších krajín utiekli pred tyranmi, sloboda v týchto krajinách je zaručená. No títo ľudia si zrejme nie sú vedomí toho, že aj synovia slobodných ľudí sa môžu stať otrokmi v krajine, ktorá kedysi poskytovala vysokú úroveň slobody.

svoboda

Sloboda môže byť narušená len činmi, ktoré si navzájom vykonávajú ľudia a sloboda sa teda týka výlučne sféry vzťahov medzi ľuďmi. Pustovník žijúci v jaskyni, ktorý neprichádza do kontaktu s ľuďmi si užíva plnú slobodu a jej nedostatok pre neho teda nie je problémom. No ako náhle by tento pustovník prišiel do spoločnosti a začal vstupovať do vzťahov medzi ľuďmi, strata slobody by pre neho mohla byť opäť reálnou hrozbou. Sloboda sa teda musí výlučne týkať záležitostí, ktoré sa týkajú spoločnosti a ničoho iného.

Formy slobody
Slobodu možno rozdeliť do troch kategórií:

  1. sloboda presvedčenia
  2. sloboda vo fyzických vzťahoch
  3. sloboda v ekonomickej sfére

Sloboda presvedčenianie je ohrozená, keďže v tejto oblasti je každý človek spomínaným pustovníkom a je tak nevyhnutne slobodný. Diktátor človeku môže zobrať pozemok, dobytok, rodinu alebo aj jeho život, no nikdy mu nemôže vziať jeho presvedčenie. Problémom teda nie je sloboda presvedčenia, ale sloboda prejavovať toto presvedčenie.

dobrodružství

Sloboda vo fyzických vzťahochmôžu mať rôzne formy, najmä formu voľného združovania. Pustovník s touto slobodou problém nemá, keďže sa nezdružuje s nikým. No všetci okrem pustovníkov musia riešiť problémy súvisiace so združovaním, napríklad problém nevyhnutnej diskriminácie. Jediný spôsob, ako by sa ľudia mohli úplne vyhnúť diskriminácii vo vzťahoch, je deliť sa o svoj čas a lásku so všetkými ľuďmi na svete rovnakým dielom.

Sloboda v ekonomickej sférepredstavuje veľkú časť ľudského zmýšľania a konania či už priamo, alebo nepriamo. Aj keď sa množstvo najviac cenených vecí v živote nachádza mimo ekonomickej sféry – láska, krása, náboženská viera, intelektuálne naplnenie – ekonomické záležitosti sa svojou dôležitosťou mnohým z týchto najviac cenených vecí rovnajú, prípadne sú využívané v ich prospech. Vysoká úroveň ekonomickej slobody je preto nevyhnutnou pre všetky ostatné slobody.

Podstata slobody
4.5 (90%)2