World Wide Web – História a niečo málo o ňom


História internetu sa začala písať v roku 1969 – kedy bola odoslaná prvá správa (mail). Správa obsahovala len tri písmena log, ktoré odoslal americký profesor Leonard Kleinrock z Los Angeles svojmu priateľovi do San Francisca. Odoslanie správy však veľmi úspešné nebolo, lebo nestabilné telefónne spojenie bolo prerušené a správa neprišla úplná – prišli len dve písmena. A počítač, ktorý zaberal vtedy skoro celú miestnosť sa zrútil. Internet nezaznamenal práve optimistický úvod, ale všetko sa zmenilo, keď sa začala o projekt zaujímať americká armáda, ktorá chcela spoľahlivý spôsob ako prenášať dáta, správy, tajné dokumenty – v prípade jadrovej vojny. Až neskôr, keď hrozba atómového útoku prehrmela, prišiel nápad spraviť z internetu celo – svetovú informačnú stanicu, ku ktorej by mali všetci prístup.

online

Internet zaznamenal svoj najväčší rozmach v deväťdesiatich rokoch, kedy sa svet prestal deliť na východ – západ. Dnes je teda možné aby mal pripojenie k internetu hocikto – samozrejme za istú finančnú čiastku. Pripojenie na internet prevádzkujú tzv. provideri, čo sú vlastne veľké spoločnosti, ktoré vlastnia veľmi výkonný server. Samotné spojenie prebieha tak, že vaše PC sa musí pripojiť najprv na server providera služieb a ten sa potom napojí na celosvetovú sieť. U nás medzi tieto služby prevádzkujú napr. spoločnosti Nextra, Euroweb, Isternet. Cena za prevádzkovanie je rôzna, ale väčšinou tá istá. V našom prípade dosť vysoká a preto nie je na Slovensku internet rozšírený tak ako v iných krajinách.

binární

Samotné stránky sa prehliadajú v tzv. browseroch – prehliadačoch, napr. Internet Explorer od Microsoftu alebo Netscape Navigator. Vo svete je však najviac rozšírený Internet Eplorer, pretože je priamo súčasťou všetkých novších verzii operačného systému Windows – je teda zadarmo. Prezeranie všetkých stránok na sieti by nebolo asi možné, lebo je ich nespočetné množstvo. Existujú preto vyhľadávače stránok, ktoré nám uľahčia hľadanie. Vyhľadávač je umiestnený tiež na webe, no pri jeho návšteve sa nám ukáže okno, do ktorého vložíme kľúčové slovo, resp. názov toho čo hľadáme. Stačí odklepnúť tlačítko search (alebo hľadaj) a vyhľadávač vypíše všetky adresy stránok, ktoré so zadaným slovom súvisia. Je možné zadávať adresy stránok hneď, musíme ich však vedieť. Medzi najznámejšie vyhľadávače u nás patrí Zoznam.sk, Best.sk, Najdes.sk alebo Atlas.sk.

Adresa stránky sa skladá z troch častí. Prvá časť sú tri písmena www, tieto písmena stoja na začiatku všetkých adries. Druhá časť je názov stránky a v tretej vypíšeme skratku krajiny v ktorej je stránka zaregistrovaná. Väčšinou sú skratky štátov také ako na automobiloch. Na internete ja samozrejme možnosť vytvorenia si vlastnej stránky, ktorá sa dá umiestniť na web. Nemusia to byť teda len veľké spoločnosti.

komunikace

Internet nepochybne znamenal prelom v ľudskej histórii, taký istý ako televízor, ak nie väčší.
Z internetu sa stalo za veľmi krátky čas, spoľahlivé miesto prenosu dát a odovzdávaní informácii medzi ľuďmi.

World Wide Web – História a niečo málo o ňom
Ohodnoťte příspěvek