Ako včas a dobre napísať seminárnu prácu, alebo urobiť iný dôležitý projekt

Štúdium ako nakoniec každá práca si vyjadruje systematickosť a precíznosť. Nedá sa veru robiť úchytkom. Chce to čas a dostatok podkladového materiálu. Nenechávajme si teda všetko na poslednú chvíľu. Prácu si naplánujte do zápisníka, alebo do kalendára. Ak to budeme mať na očiach- je väčšia pravdepodobnosť, že to nezabudnete a prinútite sa to urobiť
poznámky v knihách
Skúsme teda systematicky postupovať podľa tohto celkom jednoduchého a veľakrát v živote naozaj rôznymi ľuďmi overeného algoritmu. Ako pri každom algoritme, tak aj tu, je potrebné postupovať krok za krokom.
· V prvej etape si urobte hrubú štruktúru- osnovu práce. Dôkladne si to premyslite. Osnova je ako základ domu- najdôležitejšia.
· Potom si nazbierajte dostatok odbornej literatúry z knižnice, dostatok skrípt a prípadne vedeckých prác na podobnú tému.
· Sadnite si k internetu a hľadajme zdroje aj tam. Zapíšme si ale link na potrebné články, alebo si dajme medzi záložky.
· Vyhraďme si potom v dostatočnom predstihu- aspoň 2 týždne čas a preštudujme všetky zozbierané materiály.

· Vráťme sa potom k osnove a začnime bod za bodom prácu písať. Píšme naraz- ak sa dá. Práca je potom celistvá a jej spracovanie trvá predsa len kratšie ako keď prácu z istého dôvodu prerušíme a vrátime sa k nej až po pár hodinách. Vtedy musíme opäť nanovo preniknúť do pôvodného myšlienkového sledu.
· Prácu necháme tzv. uležať.
· Týždeň pred odovzdaním si ju ešte raz pokojne a hlavne pozorne prečítajme. Prípadne urobme drobné zmeny, ak si to práca vyžaduje.

absolvent

· Práca je teda načas hotova!
Tak či tak by sme ju museli raz urobiť. Takto bude urobená určite dobre a včas. Ušetríme nervy a získame lepšie hodnotenie ako bonus. Možno budeme mať aj lepší pocit zo štúdia ?!