Myslieť na svoj zisk, no tvoriť ponuku pre spoločnosť


Marketing je vlastne pojem, na ktorý sa určite treba zamerať, pokiaľ chceme držať krok s konkurenciou alebo ak ešte zvažujeme, do akého typu podnikania a predaja sa pustiť. Konkrétnejšie aký tovar, služby a za akú cenu budeme ponúkať, aby sme zaujali trh a teda predovšetkým zákazníkov. Z toľkého množstva produktov a firiem predsa musíme spraviť niečo preto, aby si všimli zrovna nás.
Podnikateľ, ktorý chce mať prehľad a byť teda úspešný, musí marketing sledovať predovšetkým kvôli svojmu záujmu a prísť s produktami a cenou, aby zaujal a uspel. Tým pádom sa potešia aj zákazníci, ak zbadajú žiadaný tovar za sympatickú cenu. Má to svoju funkčnú logiku. Je to také sebecké nesebectvo.

nákupy

Podnikateľ i zákazníci hľadia predovšetkým na svoje záujmy, no tým sa paradoxne jeden druhého vzájomne uspokojujú a vytvárajú funkčný trh.

marketing

•         Podnikateľ bude za svoj prínos v podobe žiadaných produktov finančne štedro odmenený a zákazníci budú šťastní, že našli žiadaný tovar.
Teda človek podnikateľ vytvoril obchod a ponuku pre ľudí, ktorých nepozná, pre spoločnosť, no robí to pre svoje vlastné finančné obohatenie. Naopak zákazník chce tovar predovšetkým pre seba a je ochotný za ponuku finančne zaplatiť. Podnikateľ chce peniaze, tovaru sa chce zbaviť, zákazník chce tovar a je ochotný zbaviť sa peňazí. Každý vidíme to svoje, no a práve to je tá motivácia a impulz, ktorý tvorí pokrokovejší trh. Je to skutočne zvláštne, toto je možno jediná vec, kedy môžeme vravieť o pozitíve sebectva, kedy napomáhajú myšlienky a ciele jednotlivca a nevravíme o chcení idey bratstva a spolupracovania. No aj napriek tomu podnikatelia so zákazníkmi spolupracujú, aj keď majú odlišné zámery a ciele. Môže byť, že si to mnohokrát ani neuvedomujeme.

zisk

•          Silný trh teda funguje na základe celonárodného trhového sebectva, kedy si chce každý zobrať kúsok z koláča pre seba.