Svetové zásoby ropy na „bode mrazu“


Svetová populácia ľudí sa neustále zväčšuje, o čom svedčí aj fakt, že v roku 2017 na svete žije okolo 7, 5 mld. ľudí. Takéto množstvo ľudí súvisí z neustále sa zväčšujúcou spotrebou nerastných surovín, akou je aj čierne zlato – ropa. Nerastná surovina, ktorá ovláda celý svet a ľudí na celom svete držia pod palcom ropné spoločnosti, ktoré riadia celosvetovú ekonomiku v oblasti priemyslu. Čo nastane, keď sa svetové zásoby ropy minú a aké následky to bude mať na ekonomiku v globálnom meradle je zatiaľ iba na papieri.

továrna

Scenár, ktorý môže nastať už za približne 40 rokov je nasledovný. V prípade, že sa minú svetové zásoby ropy, v prvom rade skolabuje všetka doprava, ktorá je závislá na palive vyrábaného z ropy. Takáto doprava obsahuje široké spektrum dopravných prostriedkov od automobilov po lietadlá až cez lode. Kolaps dopravy bude mať za následok nevyčísliteľné ekonomické straty pre spoločnosti, ktorých hlavné príjmy pochádzajú práve z dopravy a distribúcie (jedlo, voda, lieky ,…).

sudy

                Je dosť možné, že vplyvom ekonomických strát a celkového kolapsu ekonomiky v globálnom meradle bude mať za následok, že na svete dôjde k nedostatku potravín, vody, liekov, určitých druhov tovarov a iných komodít, na ktorých sú ľudia závislí a nevedia bez nich existovať. Ak sa nenájde riešenie ako vyriešiť tento problém, ktorý sa týka celého ľudstva, bude to znamenať, že v priebehu 40 rokov dôjde ku konfliktom medzi ľuďmi čo môže prerásť až k ďalšej svetovej vojne. Tento najhorší scenár bude mať na svedomí pád ekonomík, ktorá je tak veľmi dôležitá a mnoho ľudí na svete si to ani len neuvedomuje. V krajine, kde je „zdravá“ ekonomika, je životná úroveň vysoká a ľud sa má dobre. Každá krajina na svete je v dnešnej dobe závislá na čiernom zlate a tým pádom je na nej závislá aj jejekonomika.

obchod

Svet sa musí pripraviť a nájsť vhodné riešenie, aby svetové ekonomiky zostali minimálne v takom stave, v akom sa nachádzajú dnes.