World Wide Web má 30 rokov. Čo všetko dosiahol?

Web sa stal verejným námestím, knižnicou, ordináciou lekára, obchodom, školou, dizajnérskym štúdiom, kanceláriou, kinom, bankou a oveľa viac. Samozrejme s každou novou funkciou, každou novou webovou stránkou, priepasťou medzi tými, ktorí sú online, a tými, ktorí sa nezvyšujú, takže je o to viac nevyhnutné, aby bol web dostupný pre každého.motor.jpg
 
A zatiaľ čo web vytvoril príležitosť, vzhľadom na to, že marginalizované skupiny majú hlas a uľahčili náš každodenný život, vytvorili tiež príležitosť pre podvodníkov, ktorí dali hlas tým, ktorí šíria nenávisť, a uľahčili spáchanie všetkých druhov zločinov.
 
Na pozadí novinových správ o tom, ako sa web zneužíva, je pochopiteľné, že mnohí ľudia sa cítia obávaní a neistí, či web je naozaj silou dobra. Ale vzhľadom na to, koľko sa web zmenil za posledných 30 rokov, bolo by defeatistické a nepredstaviteľné predpokladať, že web, ako ho poznáme, nemôže byť zmenený k lepšiemu v najbližších 30. Ak sa vzdáme budovania lepšieho web teraz, potom web nebude nás zlyhal. Web zlyhal.
 
Aby sme riešili akýkoľvek problém, musíme ho jasne načrtnúť a pochopiť. V súčasnosti vidím tri zdroje dysfunkcie ovplyvňujúce dnešný web:aplikace loga.jpg
 

  • Úmyselný, zlý úmysel, ako napríklad štátne sponzorovanie hackingu a útokov, kriminálne správanie a online obťažovanie.
  • Návrh systému, ktorý vytvára zvrátené stimuly tam, kde sa obetuje užívateľská hodnota, ako napríklad ad-based modely príjmov, ktoré komerčne odmeňujú clickbait a vírusové šírenie dezinformácií.
  • Neúmyselné negatívne následky zhovievavého dizajnu, ako je rozhorčený a polarizovaný tón a kvalita online diskurzu.
  • Zatiaľ čo prvá kategória sa nedá úplne odstrániť, môžeme vytvoriť zákony aj kód, aby sa toto správanie minimalizovalo, tak ako sme to robili vždy offline. Druhá kategória vyžaduje, aby sme redesign systémov spôsobom, ktorý mení stimuly. A posledná kategória vyzýva na výskum, aby pochopil existujúce systémy a modeloval možné nové alebo vylepšil tie, ktoré už máme.

 
Nemôžete len obviňovať jednu vládu, jednu sociálnu sieť alebo ľudský duch. Zjednodušujúce príbehy riskujú vyčerpanie našej energie, keď naháňame príznaky týchto problémov namiesto toho, aby sme sa sústredili na ich príčiny. Aby sme toto právo získali, budeme sa musieť spojiť ako globálna webová komunita.