Založenie firmy nikdy nebolo ľahšie

Pokiaľ ste sa rozhodli podnikať a zrealizovať váš podnikateľský zámer, budete potrebovať založiť firmu. Najbežnejšou právnou formou u nás je spoločnosť s ručením obmedzeným, tzv. „eseročka“. Postup pre založení firmy je dosť zdĺhavý a zaberie vám čas na úradoch alebo pri vybavovaní elektronickej registrácie s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Je potrebné vypracovať viacero dokumentácií a prehlásení a registrovať právnickú osobu v živnostenskom registri, teda získať živnostenské oprávnenia a potom takisto registrovať spoločnosť v obchodnom registri. Základné imanie je v prípade s.r.o. spoločnosti minimálne 5000 EUR a ak ste jediným spoločníkom, bude musieť byť splatené v plnej výške už pri registrácii.

Všetky tieto úkony a časovo náročné úlohy vám však úplne odpadnú, keď zvážite kúpu už hotovej obchodnej spoločnosti s.r.o. Na stránke ezmluva.sk si môžete pozrieť aktuálnu ponuku firiem na predaj. Pri predaji s.r.o. cena začína už na 490EUR, čo je skvelá príležitosť.

konzultacia predaj firmy

Novozaložené spoločnosti boli založené a registrované za účelom predaja, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Kúpiť si takto môžete slovenské s.r.o. spoločnosti, akciové spoločnosti, dokonca aj európske spoločnosti. Spoločnosť môže byť dokonca registrovaná na daňovom úrade už ako platca Dph, aby ste to mali ešte jednoduchšie, ak potrebujete operovať aj s Dph. Výhodou napríklad pri žiadaní o úver môžu byť spoločnosti s históriou, ktoré nemajú žiadne záväzky, ale majú históriu, teda nejakú činnosť už vykonávali.

žena podnikateľka

Hotové firmy na predaj majú mnohé výhody. Sú už registrované v živnostenskom i obchodnom registri, majú teda pridelené IČO spoločnosti. Rovnako sú registrované na daňovom úrade, majú teda pridelené DIČ spoločnosti. Nemusíte splatiť základné imanie 5000EUR. Spoločnosť je pripravená na okamžitý prevod na vás ako spoločníka / spoločníkov a môže za ňu konať hneď po podpísaní príslušných zmlúv a dokumentácií, ktoré sú samozrejme vypracované advokátom.