20% z mesačného príjmu ide štátu


Platíme ju všade, je odpočítaná zo všetkého, čo si kúpite. Mali by sme ich odvádzať všetci. A kam tieto peniažky idú? Mali by ísť do štátneho rozpočtu. Vlastne si všetci spoločnými silami platíme za to, aby sme žili v krajšom a lepšom svete.

investice

V skratke povedané, daň je povinná, zákonom určená platba do verejného rozpočtu. Slovensko je krajina v ktorej ekonomické podmienky nie sú celkom v poriadku, vo veľa veciach meškáme.
Daň je nástroj hospodárskej politiky štátu a znamená najdôležitejší rozpočet nášho štátneho príjmu.
Podnikatelia sa snažia tento dlh štátu čo najviac minimalizovať a štát práve naopak, čo najviac ho maximalizovať z dôvodu čo najvyššieho zisku do štátnej pokladnice.

úspory

Všetci prispievame malým dúškom a vlastne nevieme na čo presne budú naše peniaze použité. Dane by ale mali prispievať rozvoju našich domácich výrobkov a podporovať ich rozvoz do zahraničia a naopak sa snažiť obmedzovať niektoré neželané produkty, ako sú napríklad alkohol alebo cigarety.

Dane by nemali byť príliš vysoké, pretože zvýšením daní sa samozrejme, musia zvyšovať aj ceny jednotlivých produktov. Tento krok má za následok obmedzenie kúpy produktov občanmi, ktorí kvôli tomuto ťahu budú musieť skôr či neskôr obmedziť kúpu jednotlivého tovaru, kvôli všeobecnej nízkej mzde ktorá je na Slovensku význačná.
Dane odvádzame vo všeobecnosti najmä z majetku, príjmov a úkonov. Medzi majetok môže patriť napríklad pozemok, byt alebo dom, ako príjem sa počíta najmä mesačná mzda jednotlivcov. Každý z daňových zákonov presne vymedzujte na čo sa daň vzťahuje.

Vývoj daní v histórii predstavuje dlhý časový úsek. Podľa toho ako je na tom krajina po ekonomickej stránke sa odvádzajú v štátoch aj dane. Niekde v peniazoch, inde zasa v naturálnej podobe. Vďaka nej funguje štát tak ako by mal. Nie vždy sa daň udáva v eurách, môže sa udávať aj v metroch, litroch alebo  kusoch.

podnikání
Dane sa odvádzajú skutočne zo všetkého odvádzate ich z nehnuteľností, z využívania verejného priestranstva, za ubytovanie, herné automaty, motorové vozidlá, komunálny odpad dokonca aj za vášho psa. Sú spojené s každým vaším krokom v spoločnosti. Zo všetkého čo si domov či do práce zaobstaráte odvádzate 20% do štátneho rozpočtu. Nesnažte sa nijakým spôsobom daniam vyhnúť. Skôr či neskôr na vás úrady prídu a jediné čo týmto krokom získate, bude trestné stíhanie.