Administratívne služby


Administratívne služby sú pomerne také služby ktoré využívajú pomerne málo ľudí . Máme ich  tu na to aby nám pomohli keď nevyznáme v zmluvách , či iných dokumentoch ktoré ste dostali do sojčích rúk či iné služby vykonávane v administratíve.
černá kalkulačka
  ►  Certifikačné služby
Môže ísť  o administratívne služby ktoré vydávajú certifikáty na danú oblasť ktorú potrebujete. Pozor nie všetky administratívne služby tento certifikát vydáva.
►Kancelárske služby a administratívne
To sú služby vykonávané priamo z kancelárie , a poradia ľudom s dokumentami či inými papiermi. – Napríklad pracovné zmluvy , papiere zo súdy , či uzavretie dohody o nejakej kúpi tovaru.
muž s brýlemi 
► Kopírovacie služby a rozmnožovacie služby
Takúto službu určite poznáte. Ide teda o službu v ktorej roznožujú alebo kopírujú papiere alebo dokumenty podlá vašej potreby .
► Administratívne Call centra
Call služby pri ktorých môžete vyriešiť svoje požiadavky z pohodlia vašej domácnosti.
►Informačne administratívne kancelárie
Informujú nás o zmenách rôznych  oblastiach . Takúto službu môžeme nájsť napríklad na úrade práce, či na dopravnom inšpektoráte.
sedá kalkulačka
► Grafické a kresliaci administratívne práce
Táto služba nám pomáha hlavne pri nákresu návrhu stavby domu , zariadenia interiéru domu , či v technickej oblasti. Najčastejšie sa vykonáva na počítačoch , či tabletoch a nákres vytrvajú podľa vašich predstav.
► Účtovnícke  poradenstvo.
Pomáhajú v oblastiach daní , a odvodov a celkového finančných nákladov pre malé a stredné podniky  ale aj pre bežných ľudí , ktorý sa nevyznajú v oblasti účtovníctva .
► Poradenstvo v oblastiach financií
Môžu to byť finančný manažéri ktorý Vám dokážu pomôcť pri finančných problémoch , prípadne ak si potrebujete hypotéku či úver , poradia Vám kde a ktorej banke je to najvýhodnejšie , a vybavenie takýchto produktov či poistenia , priamo cez nich.