Čo je technické vybavenie počítača?

Technické vybavenie počítača je všetko, čoho sa môžeme dotknúť, a zastáva nejakú funkciu vo fungovaní počítača. Delia sa na 3 základné skupiny, ktoré sú:

1.       Vstupné zariadenia – To sú zariadenia, ktoré umožňujú vkladanie informácií do počítača, prípadne to, čo počítač ovláda – teda všetko, čo ide „z vonka dnu“. Teda napríklad myš, klávesnica, skener (nie tlačiareň, skener môže a nemusí byť súčasťou tlačiarne !)

monitor

2.       Výstupné zariadenia –Sú to zariadenia, ktoré preukazujú informácie z počítača nám, ľudom, teda napríklad Monitor, tlačiareň alebo reproduktor

3.       Vstupno-výstupné zariadenia– Zariadenia, ktoré majú kombinované vstupno-výstupné vlastnosti, teda napríklad dotyková obrazovka – tablet, alebo napríklad aj pevné a pružné disky (pamäť RAM, USB kľúče)

Najdôležitejším technickým vybavením je matičná doska (motherboard), na ktorej sú osadené súčiastky riadiace prácu celého počítača. Matičná doska obsahuje:
–          Procesor
–          Matematický koprocesor
–          Sloty na pamäte RAM
–          Obvody pamäte ROM
–          Obvody pamäte Cache
–          Sloty ISA a PCI
–          Zásuvky pre porty LPT a COM
–          Obvod CMOS
–          Chipset základnej dosky
–          Ovládacie karty (grafické, zvukové, sieťové)
–          Zásuvka klávesnice

computer

O technické vybavenie počítača je potreba sa starať, to znamená občas ten počítač zvnútra otvoriť, poutierať na perifériách prach a podobne. Takisto, ak si všimnete, že počítač nefunguje tak, ako má, predtým ako k sebe domov zavoláte počítačového technika, skúste ho znova rozobrať a trošku preskúmať kontakty medzi jednotlivými perifériami. Možno je chyba úplne maličká a nájdete ju aj sami, bez toho aby ste za to zaplatili technikovi nemalú čiastku peňazí. Ak sa bojíte, troška si preštudujte web a naučte sa o technológiách nové, aktuálne informácie. Človek v dnešnej modernej dobe by toho aspoň okrajovo o súčasnej modernej technike niečo vedieť určite mal.