Slovensko je údajne siedmou najlacnejšou krajinou v rámci Eú

Ktoré z krajín Európskej únie poskytujú cenovo najlacnejší tovar a rovnako tak aj najlacnejšie služby? Z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) údajne platia najviac Slováci, čo je dôvod, prečo nemalý počet tuzemských obyvateľov chodí v čase voľna nakupovať za najbližšie hranice. V zrovnaní so všetkými krajinami Európskej únie  sme však s výškou cien v poradí siedmou najlacnejšou krajinou. Ceny sú u nás v zrovnaní s bohatšími krajinami Eú nižšie o 45 %.

vlajka

Treba si ale uvedomiť, že medzi krajinami Eú je v podstate viditeľná platová aj cenová rozdielnosť. Niektoré cenovo drahšie krajiny majú zasa oproti iným bohatšiu či ziskovejšiu ekonomiku a na základe ekonomického systému, kvality služieb, výšky minimálnej či priemernej mzdy, životnej úrovne,… skrátka na základe viacerých ekonomických faktorov vzniká rozdielnosť vo výške cien v jednotlivých členských krajinách. Skutočne sa nedá povedať, že by všetky krajiny únie mali pomerne rovnaké platy, zisky či spomenuté ceny. V rebríčku najlacnejších a najdrahších krajín by sme tak zbadali pomerne veľké jamy a nízky ukazovateľ cien automaticky nemusí znamenať prajnú životnú úroveň,… skôr naopak.

mapa

Zo všetkých európskych členských  krajín má najnižšie ceny Bulharsko. Ceny sú tu v priemere ešte o 30 % nižšie, než na Slovensku. Nižšie ceny oproti Slovensku sa týkajú aj ostatných spomenutých krajín bloku V4 (Česka, Maďarska a Poľska), pred našou krajinou sa v tomto ukazovateli drží ešte Litva a Chorvátsko. Zo všetkých siedmich krajín minieme najviac predovšetkým na potraviny. Čiže nie na športových autách, luxusných oblekoch či noci v hoteloch a podobne, ako by si možno niekto z obyvateľov drahších krajín so závisťou predstavoval. Drahou položkou sú základné potreby, málokto si tak následne môže dovoliť žiť bohatším životným štýlom aj napriek tomu, že ukazovateľ láka relatívne nízkymi cenami.