Slovensko je údajne siedmou najlacnejšou krajinou v rámci Eú


Ktoré z krajín Európskej únie poskytujú cenovo najlacnejší tovar a rovnako tak aj najlacnejšie služby? Z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) údajne platia najviac Slováci, čo je dôvod, prečo nemalý počet tuzemských obyvateľov chodí v čase voľna nakupovať za najbližšie hranice. V zrovnaní so všetkými krajinami Európskej únie  sme však s výškou cien v poradí siedmou najlacnejšou krajinou. Ceny sú u nás v zrovnaní s bohatšími krajinami Eú nižšie o 45 %.

vlajka

Treba si ale uvedomiť, že medzi krajinami Eú je v podstate viditeľná platová aj cenová rozdielnosť. Niektoré cenovo drahšie krajiny majú zasa oproti iným bohatšiu či ziskovejšiu ekonomiku a na základe ekonomického systému, kvality služieb, výšky minimálnej či priemernej mzdy, životnej úrovne,… skrátka na základe viacerých ekonomických faktorov vzniká rozdielnosť vo výške cien v jednotlivých členských krajinách. Skutočne sa nedá povedať, že by všetky krajiny únie mali pomerne rovnaké platy, zisky či spomenuté ceny. V rebríčku najlacnejších a najdrahších krajín by sme tak zbadali pomerne veľké jamy a nízky ukazovateľ cien automaticky nemusí znamenať prajnú životnú úroveň,… skôr naopak.

mapa

Zo všetkých európskych členských  krajín má najnižšie ceny Bulharsko. Ceny sú tu v priemere ešte o 30 % nižšie, než na Slovensku. Nižšie ceny oproti Slovensku sa týkajú aj ostatných spomenutých krajín bloku V4 (Česka, Maďarska a Poľska), pred našou krajinou sa v tomto ukazovateli drží ešte Litva a Chorvátsko. Zo všetkých siedmich krajín minieme najviac predovšetkým na potraviny. Čiže nie na športových autách, luxusných oblekoch či noci v hoteloch a podobne, ako by si možno niekto z obyvateľov drahších krajín so závisťou predstavoval. Drahou položkou sú základné potreby, málokto si tak následne môže dovoliť žiť bohatším životným štýlom aj napriek tomu, že ukazovateľ láka relatívne nízkymi cenami.

Slovensko je údajne siedmou najlacnejšou krajinou v rámci Eú
1 (20%)1