Štúdium humanitných vied – oplatí sa to?


Absolventi IT odborov majú dnes najvyššiu úspešnosť v získaní práce hneď po ukončení štúdia. Od čoho sa odvíja aj záujem o tieto odbory, pričom humanitné odbory upadajú a niektoré sa dokonca rušia. Je pravdou, že väčšina sa sem hlási práve kvôli nie najlepším výsledkom z matematiky či fyziky alebo sú to tí nerozhodní, ktorí si volia radšej všeobecný smer. Veľa ľudí sa pýta študentov humanitných odborov, čo to vlastne študujú a čo z nich bude, keď zo školy vyjdú. Taktiež keď sa rodičia dozvedia, že ich potomok plánuje študovať humanitné vedy sú zmätení lebo väčšina vlastne ani nevie, čo si pod tým pojmom predstaviť.

myšlenka

Čo sú humanitné vedy?
Medzi humanitné vedy patria napríklad – filozofia, teológia, história, etika, literatúra, jazyky či religionistika alebo muzeológia. Celkovo sa humanitné vedy zaoberajú ľuďmi a ich spoločenstvom.
Spoločenstvo dnes tieto vedy odsudzuje a často sa spomína ich nepotrebnosť. Pričom keď sa na to pozrieme z iného hľadiska je zvláštne, že spoločnosť nepokladá za dôležitú vedu o sebe samej.

knihy

Vysoké školy s takýmto zameraním sľubujú absolventov schopných kritického myslenia, rozoberania a riešenia konfliktov a so všeobecným prehľadom. Hlavnou výhodou absolventa je schopnosť písomne aj verbálne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku. Taktiež si môžu vyberať ktorý špecializovaný odbor je pre nich ten pravý. Väčšinou svoje znalosti využijú v rôznych vzdelávacích a výchovných inštitúciách ale aj v médiách, neziskových organizáciách či v oblasti politiky.

Niektoré vysoké školy, ako napríklad Univerzita Karlova v Prahe – Fakulta humanitných štúdií má k dispozícii odbor „Štúdium humanitnej vzdelanosti“ – kde sú študijné program rozdelené do dvoch oblastí. Teoretická oblasť, ktorá má smerovať k príprave na niektorý už špecifickejší magisterský odbor a aplikačná oblasť, kde študent môže získať certifikáty, ktoré mu uľahčia uplatnenie na trhu práce.

diář

Štúdium každého odboru záleží hlavne na tom, do akej miery daná problematika človeka zaujíma a či má schopnosť využiť poznatky v praxi. V budúcnosti sa možno redukcia niektorých humanitných odborov pretaví do zvýšenia kvality tohto štúdia a vtedy sa humanitné vedy stanú opäť váženými na trhu práce aj v spoločnosti.