Svetové hospodárstvo


Nikto netuší, či sa  v momentálnej svetovej situácii deje iba nejaká korekcia svetových trhov alebo znova po desiatich rokoch ide ďalšia ekonomická kríza, ktorá postihne celý svet. Ani ekonómovia sa nevedia na tom zhodnúť a čím viac názorov budete čítať, tým budete skeptickejší. Vtedy, pred desiatimi rokmi – rok 2008, sa ekonómovia báli, že kríza, ktorá prišla bude ešte horšia ako v tridsiatich rokoch minulého storočia. Nakoniec sme sa z toho postupne dostali a ekonomika začína rozkvitať. Až sa dostáva do takého stavu v akom bola pred krízou a tu sa vyskytujú otázky, či znova neprebehne nejaká ekonomická kríza.

peníze

Po svetovej kríze

Slovensko sa z nej postupne dostalo a okolo roku 2012 sme už začala riešiť svoje problémy, týkajúce sa európskej únie. Vtedy, keď Grécko začalo so svojím problémom, ktoré sa zrazu týkal celej európskej únie. Začalo to ticho, ale zmenilo sa to na situáciu, keď sa celý svet a hlavne európska únia hrozila ako to skončí.

Ako je na tom teraz svetová ekonomika?

Vo svetovom hospodárstve nie je nuda, hoci posledná kríza bola teda pred desiatimi rokmi. Stále sa niečo deje vo svete a ovplyvňuje to všetkých. No Grécka ekonomika je stále v kríze. Majú 50 %tnú nezamestnanosť mladých ľudí, celkovú 20 %tnú nezamestnanosť. Na Slovensku máme opačný problém, každý kto chce pracuje a ľudia už došli. Najmä na západnom Slovensku, kde sa už dosahujú také nízke čísla nezamestnanosti, že naozaj kto chce už pracuje.

Toto všetko je svetová ekonomika. Alebo svetové hospodárstvo? Je to to isté? Svetová ekonomika je vedná disciplína a svetové hospodárstvo je predmetom skúmania tejto vednej disciplíny. To znamená, že tieto pojmy by sme si nemali zamieňať a používať ich len tak halabala. No veľká chyba to však nie je, keď sa pomýlite. Dávajte si však na to pozor.

planeta

Takže aj keď si to neuvedomujeme všetko, čo sa udeje v ekonomike vo svete nás ovplyvňuje na plnej čiare, hoci sa to tak na prvý pohľad nezdá, všetko môže byť inak. Preto by sme nemali vnímať nielen dianie na Slovensku alebo v hocijakom vašom rodnom štáte, ale celkovo vo svete.