Univerzita tretieho veku

Nielen mladí ľudia majú možnosť vyššieho vzdelania – dnešná doba nezabudla ani na ľudí skoršie narodených. Dnes naša spoločnosť kladie na ľudí vysoké nároky a to neobišlo ani starších ľudí – ak si chcete zabezpečiť alebo udržať prácu, musíte mať na ňu požadované vzdelanie, aby vám ju nevyfúkli mladší kolegovia… riešenie? – choďte na univerzitu tretieho veku!


Čo to je univerzita tretieho veku?

Ak sa starší ľudia rozhodli rozšíriť si obzory, nemali to v minulosti vôbec ľahké – ako ísť študovať medzi ľudí, čo by mohli byť ich deťmi či vnukmi? Teraz je však všetko iné – externé štúdium univerzity tretieho veku pre starších ľudí, umožní študovať ľuďom približne podobného veku spôsobom, ktorý na nich nekladie tak vysoké nároky, ako na ich mladších kolegov. Umožní teda starším ročníkom štúdium na vybraných fakultách, ktoré toto štúdium umožňujú. Táto univerzita tretieho veku je robená pre ľudí nad štyridsať rokov do ľubovoľne vysokého veku.
starý muž

Externé štúdium

Externé štúdium umožňuje ľuďom študovať popri zamestnaní, nakoľko nie je tak časovo náročné ako štúdium denné. Taktiež umožňuje jednoduchšie dochádzanie do škôl, či umožňuje získať čas na starostlivosť o rodinu. V dennom štúdiu musia študenti odchodiť viacej cvičení a prednášok, kde je u externých študentov v univerzite tretieho veku zrazený tento počet na polovicu.

Štúdium starých seniorov a dôchodcov

Univerzita tretieho veku umožňuje realizáciu aj dôchodcom a seniorom, lebo vek v tomto štúdiu nie je pevne ohraničený. Ak teda nepatríte k seniorom, ktorým robí problém zapamätať si učivo a ich myseľ je ešte aktívna, je tu možnosť aby ste sa zaradili do tohto programu. I keď je pravda, že štúdium už vo svojom profesionálnom raste veľmi nevyužijete, nie je pravda, že by štúdium na škole bola strata času. Je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí si cibria pamäť a namáhajú svoju myseľ, aktívne bojujú proti nástupu alzheimera. Táto choroba totižto začína odumieraním spojov medzi synapsiami, no ak sú tieto spoje neustále znovu vytvárané, na týchto ľuďoch sa prejavy tejto choroby na prvý pohľad ani neprejavia.

Univerzita tretieho veku je teda ideálna voľba pre ľudí, ktorí potrebujú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň, udržať si zamestnanie, získať väčšie benefity, peniaze, alebo len zvýšiť svoju mentálnu úroveň či udržať svoju myseľ aktívnu aj vo vysokom veku.