Vysokotlakové a elektromechanické čistenie kanalizácií

Znečistená kanalizácia a zanesené odpadové potrubia je potrebné pravidelne čistiť, aby nedochádzalo k ich upchávaniu. V prípade, že dôjde k upchatiu môže nastať problém, pretože nahromadená voda bude vytvárať silný tlak, ktorý môže preraziť a pretrhnúť tak rúru. Pokiaľ pravidelné čistenie kanalizačných potrubí nebudete praktizovať, riziko upchatia a poškodenia je oveľa vyššie. V kanalizácií a odpadových rúrach sa totiž to hromadia nánosy nečistôt a usadenín, ktoré často vytvárajú vrstvy odpadu. Ak je týchto nánosov nečistôt a usadenín príliš veľké množstvo, vytvárajú práve spomínané problémy ohľadom priechodnosti odpadovej vody. Keďže cez potrubia pretekajú i splašky zo záchoda, vane a kuchynského drezu, odpadová voda vytvára taktiež aj vrstvy vodného kameňa. V súvislosti so splaškami je nevyhnutné spomenúť dôležité upozornenie, ktoré sa týka splachovania potravín. Do záchoda, kuchynského drezu ani umývadla v kúpeľni by ste nikdy nemali splachovať pozostatky z jedla. Nebezpečné sú najmä mastné a olejové zvyšky, ktoré ste používali napríklad na vysmážanie. Takýto použitý olej je potrebné odniesť na určené miesto, pretože zostáva vo vnútri potrubia a lepia sa na neho potom ďalšie nečistoty.

odtok v umývadle

Nahromadené nánosy vodného kameňa a nečistôt či upchaté potrubie je možné vyriešiť za pomoci krtkovania. Krtkovanie je čistiaca metóda, ktorá sa dá vykonávať na základe dvoch spôsobov, a to elektromechanického čistenia alebo vysokotlakového čistenia. Tieto čistiace metódy sú veľmi účinné a veľkou výhodou je i to, že nevyžadujú priamy vstup pracovníka do kanalizačnej šachty.

šachta do kanalizácie

Do kanalizácie sa vlastne vkladá iba časť z čistiaceho prístroja, ktorá sa odlišuje v závislosti od zvolenej metódy. Pri elektromechanickom čistení je prístroj, ktorý je prenosný a jeho súčasťou je oceľová struna, ktorá sa vloží dovnútra do kanalizácie. Po zapnutí elektromotorového prístroja struna začne vykonávať otáčajúci pohyb a intenzívne vibrovať. Kombinácia rýchleho otáčania a silných vibrácií následne dokáže odstraňovať usadeniny i tvrdý vodný kameň. Pri vysokotlakovom čistení sa využíva zase vodné čerpadlo, z ktorého sa natiahne a do kanalizácie vloží dlhšia hadica. Na hadici je namontovaná tryska, ktorá po zapnutí čerpadla dokáže vyvíjať enormný tlak s takou intenzitou, že všetky nánosy sa jej pôsobením odstránia.